Zájmové kroužky

Kroužek "ANGLICKÉHO JAZYKA" - vyučující Mgr. Ludmila Hrušková, výuka pro předškolní děti za úplatu, vždy každý čtvrtek od 13oo do 1345 v základní škole

Kroužek "HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU" - vyučující Ladislava Dymáková, výuka pro předškolní děti, vždy každou středu v sudý týden od 1300 do 1400 a v lichý týden od 930 do 1030 v prostorách mateřské školy