Pravidla chování vyvozujeme společně s dětmi vždy od počátku školního roku z konkrétních situací, postupně je formulujeme. Jsou stanovena tak, aby je pochopily i ty nejmenší děti. Jsou to tato pravidla:

 

"Jedenáctero" - pravidla soužití a chování v naší mateřince

 

1. Přivítáme se pozdravem.

(Aby nám spolu bylo celý den hezky.)

2. Co si půjčím, to potom také uklidím.

3. Sám se rozhodnu, co budu dělat a jak se budu chovat a za své skutky a svá rozhodnutí nesu odpovědnost.

(Vím, že mohu být pochválen a také potrestán.)

4. Neubližujeme si - pokud někomu ublížím nechtěně, omluvím se.

5. Hračky jsou pro všechny děti, půjčujeme si je, domlouváme se o ně.

(Neberu kamarádovi hračku, počkám, až si s ní přestane hrát.)

6. Vážím si nejen své práce, ale také práce druhých.

(Co jsem nepostavil, to nebourám.)

7. Navzájem si pomáháme, pokud potřebuji pomoc, slušně si o ni požádám a poděkuju za ni.

8. Když s někým mluvím, tak se na něj dívám, neskáču mluvícímu do řeči, když se mi něco nelíbí, tak to řeknu.

(Řeknu to hlavně tomu, kdo dělá to, co se mi nelíbí - paní učitelka to není.)

9. Nekřičíme.

(Za chvíli bychom byli z toho hluku unaveni.)

10. Nevyrábíme střelné zbraně a nestřílíme po kamarádech.

(Také by se ti nelíbilo, kdyby po tobě někdo střílel, zatím, co si hraješ).

11. Rozloučíme se pozdravem.