Naše Mateřská škola

 

Naše mateřská škola je třítřídní venkovská škola, nachází se v klidné části obce Církvice hned pod kostelem sv. Vavřince na bývalé farské zahradě. Byla vybudována jako typizovaná stavba, umístěna je do tří pavilonů. V postranních pavilonech jsou třídy dětí, v prostředním pavilonu se nachází školní jídelna a kanceláře. Do provozu byla uvedena v roce 1985. Od té doby prošla několika opravami. V létě 2017 byla rekonstrukcí bytu a přístavbou vybudována třetí třída.

Děti jsou do tříd zařazovány zejména podle věku. První třída "Broučci", vzdělávají se zde nejmladší děti - od dvou let a má kapacitu 15 dětí. Druhá třída "Myšičky" má kapacitu v síti škol 28 dětí, vzdělávají se zde povětšinou děti tří až čtyřleté. Třetí třída "Koťátka", též s kapacitou 28 dětí, vzdělávají se zde předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňujeme jim začlenění do výchovy a vzdělávání v přirozeném prostředí jejich bydliště v rámci inkluze, spolupracujeme s pediatry, logopedy, OPP, neurology, SPC. Ředitelka MŠ je absolventkou studia speciální pedagogiky na PFUK Praha, všechny učitelky se vzdělávají v potřebných oborech v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Školka je obklopena velkou zahradou, přístup do pravého pavilonu a třetí třídy je bezbariérový, ve třídách je bezbariérové prostředí. Všechny vchody jsou opatřeny zvonky, vchody do třídy "Myšiček" a "Broučků" jsou zabezpečeny kamerovým systémem a elektrickým otvíráním dveří.

Dětem jsou zde k dispozici opravdu velkorysé prostory jak pro hry tak pro pohybové činnosti. Třídy jsou vhodně vybaveny nábytkem, máme zde četné koutky pro nerušené hry dětí. Hračky a pomůcky neustále doplňujeme, dbáme na to, aby byly vhodné pro všechny věkové skupiny.