Slavnosti a besídky za účasti rodičů

  • slavnostní předávání prvňáčků do ZŠ

  • podzimní tvořivá dílnička

  • předvánoční výstavka prací dětí a učitelek

  • vánoční besídka

  • karneval v MŠ

  • ples SRPŠ

  • jarní tvořivá dílnička

  • velikonoční výstavka prací dětí a učitelek

  • besídka k svátku matek

  • slavnostní rozloučení s předškoláky a ukončení školního roku