Naše Mateřská škola

 

Naše mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou do tříd zařazovány zejména podle věku.

Přijímáme i děti zdravotně postižené, provádíme integraci na základě spolupráce s odborníky. Ředitelka MŠ je absolventkou studia speciální pedagogiky na PFUK Praha, všechny učitelky se vzdělávají v potřebných oborech v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Školka  sídlí v typizovaných pavilonových budovách, obklopena velikou zahradou, přístup do pravého pavilonu je bezbariérový, ve třídách je bezbariérové prostředí. Do provozu byla uvedena v roce 1985, od té doby prošla několika opravami.

Dětem jsou zde k dispozici opravdu velkorysé prostory jak pro hry tak pro pohybové činnosti. Třídy jsou vhodně vybaveny nábytkem, máme zde četné koutky pro nerušené hry dětí. Hračky a pomůcky neustále doplňujeme, dbáme na to, aby byly vhodné pro všechny věkové skupiny.